Ultimii ani

Vasile Goldiş şi-a trăit ultimii ani la Arad, ducând o viaţă modestă, austeră. Sărbătorit cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani i s-a dus un cald omagiu pentru neobosita sa activitate de îndrumător, dascăl, de ideolog şi conducător politic.        Peste puţină vreme marele om politic înceta din viaţă la 10 februarie 1934, după o…

Marea Unire

       Conducerea P.N.R. respinge autonomia administrativă oferită de guvernul Karoly prin Iaszi şi nu recunoaşte pretenţiile parlamentului şi a guvernului maghiar de a reprezenta naţiunea română din Transilvania la Congresul de pace „căci apărarea intereselor ei, naţiunea română o poate încredinţa numai unor factori designaţi de propria ei adunare naţională”. Evenimentele precipându-se, are…

Cariera politică

       Începând din 1890 devine membru şi apoi secretar al Casinei Române din Braşov unde promovează cu consecvenţă tradiţiile naţionale româneşti. În timpul procesului Memorandiştilor, intentat conducătorilor Partidului Naţional Român de către autorităţile maghiare, la Cluj în 1892, este mobilizată din Braşov, prin activitatea agitatorică a lui Vasile Goldiş şi a altor fruntaşi…

Cariera didactică

       La 1 octombrie 1881 se înscrie şi urmează cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie, ca bursier al Episcopiei Ortodoxe Române din Arad, la Universitatea din Budapesta(1881-1882 şi 1884-1885) şi la Universitatea din Viena(1882-1883 şi 1883-1884). În anii studenţiei la Budapesta şi Viena, Vasile Goldiş activează în cadrul societăţilor studenţilor români „Pentru Maior”…

Copilăria și studiile

        Vasile Goldiş s-a născut la 12 noiembrie 1872 în casa bunicului său Teodor Goldiş, în satul Mocirla, din părinţii Isaia şi Floarea. Familia tatălui îşi are origine pe meleagurile bihorene în localitatea Chişcău de lângă Băiţa – Bihor unde până astăzi Goldişeştii formează o bună parte din populaţia ocupată cu băieşitul…